Δήλωση προς την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία

Ενδιαφέρομαι να φοιτήσει                 ο υιός μου                       η κόρη μου στo

Νηπιαγωγείο           Δημοτικό          Γυμνάσιο           Λύκειο

Στοιχεία μαθητή
        Στοιχεία πατέρα          Στοιχεία μητέρας

Επώνυμο και όνομα
  Επώνυμο
  Επώνυμο
Ημερομηνία γέννησης
  'Ονομα
  'Ονομα
Σχολείο στο οποίο φοιτά
  Επάγγελμα
  Επάγγελμα
Γνώσεις Γερμανικών/Ξένες γλώσσες
  Τηλ. κινητό
  Τηλ. κινητό
Υπηκοότητα
  Τηλ. εργασίας
  Τηλ. εργασίας
    Ε-mail
  Ε-mail
Γονέας απόφοιτος Σχολείου
  Πληροφορίες για το σχολείο πήραμε από

Κατοικία

       
Διεύθυνση
  Περιοχή
  Τ. Κ.
Πλησιέστερη κάθετη οδός
  Τηλ. σπιτιού
   

• Η εγγραφή των μαθητών γίνεται μετά από προσωπική επικοινωνία – γνωριμία
• Η δήλωση αυτή δεν είναι δεσμευτική για τη σχολή, για την εγγραφή του μαθητή
• Τα παραπάνω στοιχεία είναι αποκλειστικά για χρήση τής σχολής