Για να δείτε τα αποτελέσματα της τελευταίας εξεταστικής περιόδου παρακαλούμε εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία:

ΜΑΘΗΤΕΣ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ)

Ημερομηνία Γέννησης
Παρακαλούμε επιλέξτε τα παρακάτω πεδία:

Ημέρα Μήνας Έτος

GIA Code
(8 ψηφία)

 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Παρακαλούμε εισάγετε το Username & Password
που σας έχουν δοθεί.

Username

Password