Η νέα διεύθυνση τού FIT είναι: https://fit.erasmios.gr/