ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η προκήρυξη αφορά στις ειδικότητες:
Oδηγό σχολικού λεωφορείου με δίπλωμα κατηγορίας Δ για 8ωρη απασχόληση.
Φιλολόγων (ΠΕ02), Μαθηματικών (ΠΕ03), Χημικών (ΠΕ04), Οικονομολόγων (ΠΕ80) και Πληροφορικής (ΠΕ86).

Η Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή επιθυμεί να προσλάβει εκπαιδευτικούς (καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου οι οποίοι να διαθέτουν απαραιτήτως τα ακόλουθα προσόντα:

  • Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε ιδιωτικά και δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια
  • Μεταπτυχιακό τίτλο
  • Επιθυμητή ηλικία 35 έως 45 ετών
  • Πιστοποιημένη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Όσοι ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλείσθε:

  • να συμπληρώσετε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα και
  • να επισυνάψετε βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από τρεις (3) συστατικές επιστολές. Σε αυτές να αναφέρονται και στοιχεία επικοινωνίας: Όνομα, τηλέφωνο, email.

Αίτηση
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

Όνομα

Επίθετο
*

Email
*

Επιλογή Θέσης
*

*Συνημμένα
(Βιογραφικό, Συνοδευτική επιστολή, Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, email, τηλέφωνο) τριών τουλάχιστον προσώπων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές. Παρακαλούμε τα ονόματα αρχείων (filenames) να έχουν μόνο λατινικούς χαρακτήρες.

Βιογραφικό

Συστατικές επιστολές

*Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει τη ρητή συγκατάθεση των τρίτων προσώπων/ υποκειμένων των δεδομένων για τη συλλογή και διαβίβαση στην Εράσμειο Ελλληνογερμανική Σχολή.

*Έχω ενημερωθεί για την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, και παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, στην επεξεργασία τους. *