ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

Δίδακτρα - Νηπιαγωγείο

Δίδακτρα του σχολικού έτους 2017-2018:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Προνήπιο & Νήπιο)
Βασικό πρόγραμμα με σχολικό: 6.680 €