ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

Δίδακτρα - Δημοτικό

Δίδακτρα του σχολικού έτους 2017-2018:

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Βασικό πρόγραμμα με σχολικό: 6.980 €