ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

Δίδακτρα - Γυμνάσιο

Δίδακτρα του σχολικού έτους 2017-2018:

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Βασικό πρόγραμμα με σχολικό: 7.580 €