ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

Νέα και Ανακοινώσεις της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής

6/3/2017

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κάντε κλικ πάνω στα εικονίδια για να τα μεγενθύνετε

Η Σχολή μας έχει σχεδιάσει, προγραμματίσει και υλοποιεί ένα ολοκλη-ρωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματι-κού Προσανατολισμού, με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να συνει-δητοποιήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες κ.ά.), να μάθουν τον τρόπο να σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους και να επιλέξουν τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές διαδρομές που ανταποκρίνονται στα προσόντα, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Στο πλαίσιο των βιωματικών δράσεων και της ουσιαστικής και πολύ-πλευρης ενημέρωσης που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκεί-ου έλαβαν μέρος σε δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στις εγκατα-στάσεις του Σχολείου τη Δευτέρα, 06/03/2017, και την Πέμπτη, 09/03/2017, ανάλογα με την τάξη στην οποία φοιτούν και τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Παράλληλα, την Τρίτη, 07/03/2017, επισκέφθηκαν Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ενημερώθηκαν από μέλη του διδακτικού προσωπικού για θέματα προγραμμάτων και περιεχομένου σπουδών ανάλογα με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.

 

<- Επιστροφή