Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος! Ein frohes Neues Jahr!