ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ

Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η διδασκαλία των Αγγλικών γίνεται καθημερινά σε μικρά ομοιογενή τμήματα, τα οποία αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τον διαθέσιμο χρόνο, για να αποκτηθούν οι γνώσεις που απαιτούνται και να προετοιμαστούν οι μαθητές μας επαρκώς για τις εξετάσεις των διαφόρων τίτλων γλωσσομάθειας.

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τα Διπλώματα  γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου Cambridge (επίπεδα  Β1 και Β2), ή για το Δίπλωμα γλωσσομάθειας (Β2) του Πανεπιστημίου Michigan. Ανάλογα με το επίπεδό τους, το αργότερο μέχρι τη Γ΄ Γυμνασίου, οι μαθητές μας έχουν αποκτήσει τα συγκεκριμένα Διπλώματα. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τo πιο απαιτητικό  Δίπλωμα γλωσσομάθειας επιπέδου  C2 του Πανεπιστημίου Cambridge  (CPE) είτε του Πανεπιστημίου Michigan (ECPE), τα οποία αποκτούν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου.

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών στη Γ΄ Λυκείου, οι μαθητές μας προετοιμάζονται -εφ’ όσον το επιθυμούν- για τις εξετάσεις του IELTS (International English Language Testing System). Το IELTS αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας ανά τον κόσμο, απαραίτητη για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, να μετοικήσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το σχολείο μας, σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την επιλογή προγράμματος σπουδών, και την καθοδήγηση των ενδιαφερομένων στη φάση υποβολής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων προς τα πανεπιστήμια της Βρετανίας.