Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Δημοτικό

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Δημοτικό

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Δίδακτρα (σχ. έτος 2024/25): 6200 €
Μεταφορά με σχολικό: 1080 €