Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Δημοτικό

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Δημοτικό

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Δίδακτρα (σχ. έτος 2023/24): 6200 €
Δίδακτρα με σχολικό: 7180 €