Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Γυμνάσιο - Λύκειο

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Γυμνάσιο - Λύκειο

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Δίδακτρα (σχ. έτος 2024/25): 7300 €
Δίδακτρα με σχολικό: 8280 €