Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Γυμνάσιο - Λύκειο

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Γυμνάσιο - Λύκειο

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Δίδακτρα (σχ. έτος 2023/24): 6900 €
Δίδακτρα με σχολικό: 7880 €