Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Προνήπιο- Νηπιαγωγείο

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Προνήπιο- Νηπιαγωγείο

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Δίδακτρα (σχ. έτος 2024/25): 5700 €
Δίδακτρα με σχολικό: 6680 €