Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Δημοτικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Δημοτικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ακολουθούμε ένα διευρυμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, εμπλουτισμένο με πόρους και μεθόδους διδασκαλίας της Σχολής μας, προϊόν πολυετούς πείρας και εφαρμογής καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε οι μαθητές μας να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε υψηλούς μαθησιακούς στόχους που θέτει η Σχολή.

Η ανάδειξη των ενδιαφερόντων και των ιδιαίτερων κλίσεων των μαθητών μας επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή τους σε ποικίλους μαθητικούς διαγωνισμούς. Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται μέσα από ένα ευρύ φάσμα μεθόδων, όπως η αναλυτική περιγραφική και διαμορφωτική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη πάντα την ιδιαιτερότητα του κάθε μαθητή, ώστε το αποτέλεσμα που θα προκύψει να αναδεικνύει την προσπάθειά του. 

Οι μαθητές μας «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν». Εξασφαλίζουμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των κινήτρων της μάθησής τους. Μέσα σε ένα ελκυστικό περιβάλλον, οι μαθητές μας έρχονται καθημερινά σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα  ερεθισμάτων, εξερευνούν, ανακαλύπτουν και κατανοούν τις αφηρημένες έννοιες μέσα από βιωματικές δράσεις. Με σεβασμό στους ρυθμούς ανάπτυξής τους, εφαρμόζουμε μεθόδους διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Ενισχύουμε την αυτενέργεια  και τη συνεργασία, μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα και διαθεματικές εργασίες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (projects). Ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε τους μαθητές μας για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αγωγής υγείας, ασφάλειας στο διαδίκτυο και καλλιεργούμε τη φιλαναγνωσία. 

Επιδιώκουμε τη σύνδεση του πολιτισμού με την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρουσία των τεχνών (Θέατρο, Μουσική, Εικαστικά) στο σχολείο μας γίνεται με την αλληλεπίδραση της τέχνης με την εκπαίδευση, έτσι ώστε οι μαθητές να αναζητούν τον πολιτισμό στη σχολική καθημερινότητα. Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε πολιτιστικές δράσεις με την ενεργή συμμετοχή τους, όπως οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, θέατρα, επιλεγμένους επαγγελματικούς χώρους και οικολογικά πάρκα. 

Με τη συμμετοχή των μαθητών μας στις αθλητικές δραστηριότητες, επιδιώκουμε την ενδυνάμωση της σωματικής υγείας τους αλλά και των αξιών όπως η αυτοπειθαρχία, η ευγενής άμιλλα, το ομαδικό πνεύμα. Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές ημερίδες, εσωτερικά πρωταθλήματα, διασχολικούς αγώνες.

Η καθημερινή εξοικείωση των μαθητών μας με τις νέες τεχνολογίες, όπως η διευρυμένη χρήση των διαδραστικών πινάκων σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, οι δραστηριότητες του προγραμματισμού και της ρομποτικής καθώς και η συστηματική αξιοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών ψηφιακών  εργαλείων στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενδυναμώνει το ενδιαφέρον τους  για τη μαθησιακή  διαδικασία, αναπτύσσει τη δημιουργικότητά τους και τους προετοιμάζει για το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον.

 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών μας, εφαρμόζουμε προγράμματα σε συνεργασία με την παιδοψυχολόγο του σχολείου, η οποία δραστηριοποιείται μέσα στη σχολική κοινότητα και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε μαθητές, γονείς και  εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές μας αναπτύσσουν υγιείς σχέσεις μέσα στη σχολική κοινότητα  και απολαμβάνουν την καθημερινή επαφή τους με το σχολείο.