Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Γυμνάσιο - Λύκειο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Γυμνάσιο - Λύκειο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής είναι μια Ακαδημαϊκή Κοινότητα που η λειτουργία της στηρίζεται στις αρχές του αλληλοσεβασμού και της αμοιβαίας κατανόησης.
Κοινοί στόχοι τους είναι η ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια των μαθητών, η ομαλή ένταξή τους στην κοινωνική ζωή και η προετοιμασία τους για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται σ' ένα ασφαλές και ήρεμο περιβάλλον.

Έμπειροι καθηγητές-παιδαγωγοί, διακεκριμένοι στο γνωστικό τους αντικείμενο,  παρέχουν στους μαθητές μας ουσιαστική και ποιοτική εκπαίδευση.  Συμβάλλουν στην καλλιέργεια της μαθητικής συνείδησης και της υπευθυνότητας, ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών μας, δημιουργούν κλίμα επικοινωνίας και ατμόσφαιρα  θετικού διαλόγου, ενισχύουν την αυτενέργεια, συσχετίζουν τις δραστηριότητές  τους με την πραγματική   ζωή  και συντελούν στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας, βασισμένοι σε μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές, οδηγούν σε άριστα μαθησιακά αποτελέσματα. Η υλικοτεχνική υποδομή της Σχολής και ο άρτιος τεχνολογικός εξοπλισμός, με διαδραστικούς πίνακες  σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον που βοηθάει τους μαθητές να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες μεθόδους μάθησης, προκειμένου να κατακτήσουν πιο αποτελεσματικά  τη γνώση.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας συμπληρώνεται με ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα κατεύθυνσης και σε μαθήματα γενικής παιδείας, όπου το σχολείο κρίνει αναγκαίο.  Επιπλέον, υποστηρικτικό  υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, που ενισχύει και συμπληρώνει τη διδακτέα ύλη, παρέχεται από τη Σχολή, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία της μάθησης.

 Η αξιολόγηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων γίνεται με ποικίλες δοκιμασίες, τα αποτελέσματα των οποίων ανακοινώνονται και αναλύονται στους μαθητές και στους γονείς.  Η τακτική  και ουσιαστική ενημέρωση για τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών, σε συνδυασμό με την στήριξή τους τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, συμβάλλει στο να αποκτήσουν θετική και υπεύθυνη στάση σε ό,τι αφορά την πρόοδό τους.

Στο  Γυμνάσιο – Λύκειο ο κάθε  μαθητής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε  δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος, μία φορά την εβδομάδα.

Κάποιες από τις δραστηριότητες είναι οι παρακάτω:

 • κολύμβηση
 • παραδοσιακοί και σύγχρονοι χοροί
 • SΤΕΜ 
 • εικαστικά
 •  θέατρο 
 •  περιβαλλοντική ομάδα 
 • μουσική
 • μαθητικό περιοδικό 
 • animation 
 • εικαστικά 
 • σκάκι 
 • μαθηματική λέσχη 
 • φυσικές επιστήμες 
 • ξιφασκία 
 • taekwon-do 
 • μπάσκετ, 
 • βόλλεϊ, 
 • ποδόσφαιρο, 
 • πινγκ-πονγκ
 

Έμπειροι εκπαιδευτικοί  συνεργάζονται και καθοδηγούν διακριτικά τους μαθητές στο πλαίσιο προσεκτικά σχεδιασμένων δράσεων που, κατά αντικείμενο,  τους παρέχουν την ευκαιρία, να αυτενεργήσουν, να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, να δημιουργήσουν, να βιώσουν δηλαδή, με δημιουργικό τρόπο μια πολύ σημαντική πλευρά της σχολικής ζωής.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Εκπαιδευτικές Συνεργασίες

Ένα πλέγμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων εμπλουτίζει και συμπληρώνει το βασικό Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου και του Λυκείου.Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα εκπονούνται και εφαρμόζονται σε συνεργασία με επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, και στοχεύουν στην ενίσχυση της μαθητοκεντρικής παιδαγωγικής διαδικασίας, της διαθεματικής προσέγγισης των θεμάτων και της δημιουργικής και ελεύθερης έκφρασης των μαθητών. Οι μαθητές, μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά, έχουν την ευκαιρία να ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους και να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα χαρίσματά τους με πιο δημιουργικό και βιωματικό τρόπο.

Model United Nations (MUN)

Το Model United Nations, γνωστό επίσης και ως Model UN ή MUN, είναι ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις για τη διπλωματία, τις διεθνείς σχέσεις και τα Ηνωμένα Έθνη. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκει στους συμμετέχοντες ικανότητες ομιλίας, Λόγου –Αντίλογου, με επιχειρηματολογία, δημόσια συζήτηση και γραπτή έκφραση, συνδυάζοντας  τη συλλογική εργασία και την καλλιεργώντας την κριτική σκέψη. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση των μαθητών και η ενθάρρυνσή τους στη βαθύτερη κατανόηση τρεχόντων παγκόσμιων ζητημάτων. Μετά από μια περίοδο εκπαίδευσης, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν και να συμμετέχουν σε συνέδρια που οργανώνονται από διάφορα σχολεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Λόγος –Αντίλογος: Η Τέχνη της Πειθούς στη Δικανική Πρακτική και τον Δημόσιο Λόγο

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, οι μαθητές καλλιεργούν δεξιότητες της ρητορικής τέχνης, του προφορικού λόγου, της δημιουργικής και κριτικής σκέψης και της επιχειρηματολογίας. Προσεγγίζουν, βιωματικά, ρητορικά αγωνίσματα και συμμετέχουν σε αντίστοιχους διαγωνισμούς, όπως ο Διαγωνισμός των Εικονικών Δικών, “Πρωταγόρας”.

Οι Εικονικές Δίκες “Πρωταγόρας” αποτελούν προσομοίωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, προσαρμοσμένου σε επίπεδο Γυμνασίου και Λυκείου. Οι μαθητές-συμμετέχοντες καλούνται να επιχειρηματολογήσουν σε ρόλο δικηγόρων και μαρτύρων, προσπαθώντας να πείσουν ένα άκρως απαιτητικό Προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, δύο Παρέδρους και τον Εισαγγελέα, καθώς και μια εξαμελή ομάδα Ενόρκων, που αντιπροσωπεύουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

 

Τμήματα Υψηλών Ακαδημαϊκών Επιδόσεων και Ικανοτήτων Μάθησης

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των ειδικών και υψηλών ικανοτήτων και η μεγιστοποίηση του δυναμικού των μαθητών που θα λάβουν μέρος σ’ αυτό.

Στους συμμετέχοντες μαθητές, λόγω των αναπτυγμένων γνωστικών, γνωσιακών και δημιουργικών ικανοτήτων, προδιαθέσεων, κινήτρων και ενδιαφερόντων τους, δίνεται η δυνατότητα να καλύψουν τη διδακτέα ύλη του κοινού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών σε αισθητά ανώτερο επίπεδο αφαίρεσης και πολυπλοκότητας. Επίσης, τους προσφέρεται διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που προωθεί και εμπλουτίζει το κοινό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης εκπαίδευσης.

Επιχειρηματικότητα Νέων (ΣΕΝ)

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δύο επιμέρους προγράμματα. Το πρόγραμμα του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ) και το πρόγραμμα Young Business Talents.

 • Η δράση του Σ.Ε.Ν. στοχεύει στην καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος και στη δημιουργία συνθηκών, όπου θα ευδοκιμήσουν  επιχειρηματικές ιδέες και δράσεις. Η επιχειρηματική ομάδα που θα συγκροτηθεί, θα συνεχίσει το έργο και την προσπάθεια των προηγούμενων ομάδων, με σκοπό να επαναλάβει και να μεγιστοποιήσει την επιτυχημένη πορεία τους, η οποία και αναγνωρίστηκε μέσα από πανελλήνιους διαγωνισμούς.
 • Το πρόγραμμα Young Business Talents αφορά στη συμμετοχή 1100-1300 ομάδων (3-4 ατόμων) από σχολεία όλης της χώρας σε μια διαδραστική πλατφόρμα με τη χρήση προσομοιωτή αγοράς. Οι μαθητές εικονικά συγκροτούν μια εταιρεία που παράγει 2 προϊόντα και επιλέγουν 2 χώρες, όπου μπορούν να τα διαθέσουν. Παίρνουν αποφάσεις για την ποσότητα  παραγωγής των προϊόντων,  την τιμή πώλησης κ.λπ. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, κάθε συμμετοχή σχολείου αξιολογείται, προκειμένου κάποια από αυτά να φθάσουν στην ημιτελική και τελική φάση, όπου αναδεικνύεται ο νικητής. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Σχολείο μας έχει κατακτήσει στο παρελθόν σημαντικές διακρίσεις (Bicycool, Diszard).

 

Βουλή των Εφήβων

Στόχος της συμμετοχής των μαθητών στη Βουλή των Εφήβων είναι η καλλιέργεια της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, με έμφαση στην ομαδοσυνεργατική, ερευνητική και βιωματική προσέγγιση. Οι μαθητές κατακτούν γνώσεις και ευκαιρίες για δημιουργικότητα και προβληματισμό, εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους για τα θέματα που κάθε χρόνο επιλέγονται ως άξονες προβληματισμού και σύνθεσης απόψεων, ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας και τους εφήβους βουλευτές.

 

F1 in Schools

Το F1 in schools είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός τεχνολογίας στον κόσμο και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, τις Νέες Τεχνολογίες, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.

Στο πρόγραμμα F1 in Schools οι μαθητές εξοικειώνονται με επιχειρηματικές έννοιες, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν ένα τελικό προϊόν (μια μικρογραφία αυτοκινήτου Formula 1), χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες πληροφορικής (CAD/CAM εργαλεία), και αναπτύσσουν ικανότητες που συνδέονται με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Οι μαθητές μαθαίνουν βασικές αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και ενθαρρύνονται να συνεργάζονται με Εκπαιδευτικούς και Ιδιωτικούς φορείς της περιοχής τους. Επίσης, μαθαίνουν να εκπονούν ένα σχέδιο (business plan), προκειμένου να υλοποιήσουν τους στόχους τους.

 

Ανιχνεύοντας τον Βυζαντινό Πολιτισμό και Τέχνη 

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, αποκτούν σημαντική εμπειρία της διαδικασίας και του μηχανισμού αναγνώρισης και ανάγνωσης παλαιογραφικών κειμένων και εξοικείωση με τη μεθοδολογία αναζήτησης και επεξεργασίας πηγών.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική προσέγγιση θεμάτων της Βυζαντινής Ιστορίας και η κατανόηση και η εκτίμηση της περιόδου αυτής, ως κύριου συστατικού της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού αλλά και της πολιτισμικής και πολιτικής συγκρότησης του σύγχρονου Ευρωπαϊκού πνεύματος.

 

Aspnet (Δίκτυο σχολείων UNESCO)

Η Εράσμειος Σχολή έχει το προνόμιο να ανήκει στο δίκτυο Aspnet και στα Συνεργαζόμενα Σχολεία της UNESCO, συμβάλλοντας στην προώθηση του πνεύματος του Ανθρωπισμού και αποσκοπώντας στη δημιουργία υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. Σε σύνδεση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η Σχολή μας ως ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ανοιχτό στην κοινωνία, μέσα από δράσεις και προγράμματα συνδέεται με τις προτεραιότητες της UNESCO, προτρέποντας τους μαθητές να αναδεικνύουν θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος.