Αποστολή μας
η έμπνευση για γνώση,
εξερεύνηση και
προσωπική εξέλιξη.

Αποστολή μας
η έμπνευση για γνώση,
εξερεύνηση και
προσωπική εξέλιξη.

Για εμάς στην Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και η εξέλιξή του διαφορετική. Όμως, ο στόχος μας είναι κοινός για όλους τους μαθητές μας: να διαμορφώσουμε πολίτες που θα αντιμετωπίσουν το αύριο με αυτοπεποίθηση, γνώση και αρετή.

Γνωρίστε το Σχολείο μας!
ΠΡΟΝΗΠΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

61 years
by your side

Η Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή, έχει ήδη διαγράψει μια λαμπρή ιστορία 60 και πλέον ετών.

OUR SCHOOL LIFE

© ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 2013
Μουσική: Βασίλης Τσαμπρόπουλος
Post production: Θανάσης Ταμβακίδης

OUR SCHOOL NEWS