Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Γυμνάσιο - Λύκειο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Γυμνάσιο - Λύκειο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή εφαρμόζει ένα σύγχρονο και πολυδιάστατο πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές μας να συνειδητοποιήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες κ.ά.), να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους και να επιλέξουν τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές διαδρομές που ανταποκρίνονται στα προσόντα, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.

Το πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) περιλαμβάνει:

Αξιοποίηση εργαλείων (ψυχομετρικά τεστ, ατομικό πορτφόλιο κ.ά.) και διαδικασίες (tutoring) που στοχεύουν στην ανίχνευση κλίσεων, δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, καθώς και επαγγελματικών και ακαδημαϊκών επιλογών.

Συστηματική και ουσιαστική συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές (Θεσμός Προσωπικού Συμβούλου για κάθε μαθητή και λειτουργία γραφείου Σχολικών ψυχολόγων)

Διεξαγωγή κύκλων διαδραστικών σεμιναρίων σε γονείς και μαθητές –  «Εβδομάδα Καριέρας». Εβδομάδα καριέρας  με δράσεις όπως workshops, επισκέψεις σε Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Ημερίδες με τη συμμετοχή  ειδικών σε θέματα αγοράς εργασίας και επιλογής επαγγέλματος, παρουσιάσεις για τη φοίτηση σε Γερμανόφωνα και Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Ηνωμένων πολιτειών.

Βιωματικές δράσεις και πρακτικές εφαρμογές σε τόπους εργασίας – Θεσμός της «Μαθητείας στο Μελλοντικό μου Επάγγελμα». Ο θεσμός «Μαθητεία στο Μελλοντικό Επάγγελμα» προβλέπει την παρουσία και εμπλοκή των παιδιών, ως μαθητευόμενων ή παρατηρητών, σε επαγγελματικούς χώρους, στο πλευρό έμπειρων και καταξιωμένων επαγγελματιών, οι οποίοι θα μοιραστούν την εμπειρία τους και θα προσφέρουν χρήσιμες επαγγελματικές συμβουλές στους μαθητές που θα βρεθούν κοντά τους.

Εξασφάλιση πολλαπλών επιλογών στους αποφοίτους μας, μέσω της ακαδημαϊκής διασύνδεσης με Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Γραφείο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης για γερμανόφωνες και αγγλόφωνες σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού).