ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο το μάθημα των Γερμανικών πραγματοποιείται σε μικρά ομοιογενή τμήματα, έξι (6) διδακτικές ώρες την εβδομάδα.
Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές διδάσκονται με ρυθμό που ανταποκρίνεται στις δυνατότητές τους και ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Κάθε μαθητής οδηγείται στις εξετάσεις, για την απόκτηση των Διπλωμάτων γλωσσομάθειας (Ινστιτούτου Goethe) στον κατάλληλο χρόνο γι αυτόν.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Η  πλειονότητα των μαθητών του σχολείου μας,  αποκτά το Δίπλωμα γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 έως το τέλος της  Β’ Γυμνασίου.   Ακολουθούν τα Διπλώματα γλωσσομάθειας B2  (Γ’ Γυμνασίου έως τα μέσα της Α’ Λυκείου) και   C1  (Α’ και Β’ Λυκείου). 

Στη Β΄ Λυκείου, οι μαθητές μας έχουν την επιλογή να αποκτήσουν το Δίπλωμα γλωσσομάθειας TestDaF, το οποίο επιτρέπει την έναρξη σπουδών σε όλα τα Α.Ε.Ι. της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας.

Τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας στις εξετάσεις για τα Διπλώματα του Ινστιτούτου Goethe βρίσκονται, σταθερά, 20-25% πάνω από τον αντίστοιχο πανελλαδικό μέσο όρο. Τελειώνοντας το Λύκειο, οι μαθητές μας είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για σπουδές είτε σε σχολές ελληνικών Α.Ε.Ι., όπου απαιτείται η γνώση της γερμανικής γλώσσας (Γερμανική Φιλολογία, Σχολή  Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας  Ιονίου Πανεπιστημίου, Σχολές Μ.Μ.Ε.) είτε σε Α.Ε.Ι. της Γερμανίας ή άλλων γερμανόφωνων χωρών.

Τμήμα Ακαδημαϊκής Υποστήριξης για Γερμανόφωνες σπουδές στο εξωτερικό

Στόχος του τμήματος αυτού είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων (μαθητών, αποφοίτων και γονέων) για τις δυνατότητες σπουδών όλων των επιπέδων (Bachelor, Master ή PhD) στις γερμανόφωνες χώρες, η παροχή συμβουλευτικής σχετικά με το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των σπουδών, η βοήθεια στην επιλογή της κατάλληλης Σχολής, η καθοδήγηση στη διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών και υποβολής της αίτησης, η ενημέρωση για τη φοιτητική ζωή στο εξωτερικό, καθώς και η δημιουργία δικτύου αποφοίτων της Ερασμείου, που φοιτούν σε γερμανικά, αυστριακά και ελβετικά Α.Ε.Ι.  Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει και τη συστηματική προετοιμασία και κατάρτιση των μαθητών σε ειδικά προπαρασκευαστικά τμήματα (test-TMS). Τέλος, διοργανώνονται και τακτικές ενημερωτικές ομιλίες με εκπροσώπους της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και άλλων φορέων.