Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ΓΟΝΕΙΣ

ΓΟΝΕΙΣ

Υποστηρίζουμε ενεργά την συμμετοχή στο σχολικό γίγνεσθαι, προάγοντας
την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ γονέων και καθηγητών με σκοπό
την συνεχή ενημέρωση των εκπαιδευτικών και μαθησιακών θεμάτων.