ΓΟΝΕΙΣ

ΓΟΝΕΙΣ

Υποστηρίζουμε ενεργά την συμμετοχή στο σχολικό γίγνεσθαι, προάγοντας
την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ γονέων και καθηγητών με σκοπό
την συνεχή ενημέρωση των εκπαιδευτικών και μαθησιακών θεμάτων.