Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Γυμνάσιο - Λύκειο

ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΑΣΜΑ

Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Γυμνάσιο - Λύκειο

ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΑΣΜΑ

Τα προγράμματα της απογευματινής ζώνης (14:30 – 16:30) έχουν ως στόχο την καλλιέργεια των κλίσεων των μαθητών μας και την ανάδειξη των δεξιοτήτων και των ταλέντων τους. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών με αθλητικές, πολιτιστικές και επιστημονικού χαρακτήρα δράσεις και απευθύνονται σε μαθητές, οι οποίοι επιθυμούν την εντατικότερη ενασχόληση με τον τομέα του ενδιαφέροντός τους.
Οι Όμιλοι Ρομποτικής, Ρητορικής Τέχνης, Υδατοσφαίρισης και τα τμήματα μαθητών με υψηλές ικανότητες στις Θετικές Επιστήμες, είναι τα προγράμματα του Γυμνασίου-Λυκείου, που συμπεριλαμβάνονται στη ζώνη αυτή.