ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από το 2013 η Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης: «Πράσινο Σχολείο-Εν Αρχή Ην Η Φύσις».
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου μας, με τις περιβαλλοντικές ομάδες να διακρίνονται τόσο σε εθνικούς όσο και σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς (Ecomobility, κ.ά.).

Οι  περιβαλλοντικές μας ομάδες έχουν ως κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την αλλαγή στάσης  των μαθητών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή επεμβατικών και προληπτικών δράσεων.

Μέσα από την συλλογική εργασία οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για τη διοργάνωση και την υποστήριξη περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, που είναι  απαραίτητες,  για να συνειδητοποιήσουν την αλληλένδετη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτό.

Πραγματοποιούνται δράσεις για την ανακύκλωση και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, και εξελίσσεται το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης για το περιβάλλον.

Στις αίθουσες του σχολείου, χρησιμοποιούνται χάρτινοι κάδοι ανακύκλωσης, ενώ οι μαθητές μαθαίνουν πώς ανακυκλώνεται το χαρτί, το πλαστικό και το αλουμίνιο. Προωθείται, επίσης, η ανακύκλωση βαρύτερων υλικών όπως τα έλαια και τα οργανικά απορρίμματα. 

Επιπλέον, υπάρχει μόνιμη έκθεση, στον χώρο του Δημοτικού σχολείου,  με «πράσινα» έργα τέχνης, που έχουν φιλοτεχνήσει οι μαθητές μας από ανακυκλώσιμα υλικά.

Προτεραιότητα του σχολείου  μας είναι η ευαισθητοποίηση  των μαθητών μας σε οικολογικά ζητήματα και σε  θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, από το 2013, υλοποιείται   το πρόγραμμα ανακύκλωσης και   περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης: «Πράσινο Σχολείο-Εν Αρχή Ην Η Φύσις».

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου μας, με τις περιβαλλοντικές ομάδες να διακρίνονται τόσο σε εθνικούς όσο και σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς (Ecomobility, κ.ά.).

Οι   περιβαλλοντικές μας ομάδες έχουν ως κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την αλλαγή στάσης  των μαθητών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή επεμβατικών και προληπτικών δράσεων. 

Μέσα από  συλλογική εργασία οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για τη διοργάνωση και την υποστήριξη περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων,  που είναι  απαραίτητες,  για να συνειδητοποιήσουν την αλληλένδετη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτό.

Πραγματοποιούνται  δράσεις για την ανακύκλωση και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, και παράλληλα υλοποιείται το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης για το περιβάλλον.