Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Γυμνάσιο - Λύκειο

ΣΤΟΧΟΙ

Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Γυμνάσιο - Λύκειο

ΣΤΟΧΟΙ

Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο του σχολείου μας εφαρμόζουμε ένα ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσανατολισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία, που εξασφαλίζει:
  • την έμπρακτη υιοθέτηση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών που εξυψώνουν την ανθρώπινη φύση και σέβονται τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον,
    τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της γνώσης και την καλλιέργεια των κλίσεων και των χαρισμάτων των μαθητών με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων
  • την εξοικείωση με τις σύγχρονες μορφές των ψηφιακών τεχνολογιών, που ισχυροποιούν τη θέση των αποφοίτων μας στη μετέπειτα κοινωνική και επαγγελματική τους πορεία
  • την έγκαιρη απόκτηση διπλωμάτων γλωσσομάθειας της γερμανικής και της αγγλικής γλώσσας
  • την παροχή συμβουλευτικής στήριξης, που καλύπτει τις ανάγκες που δημιουργούν οι σύγχρονες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές απαιτήσεις
  • την αποτελεσματική προετοιμασία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.